Adatkezelési tájékoztató

ORIFLAME ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – SZÉPSÉGTANÁCSADÓK – JELENTKEZŐK

A közzététel időpontja: 2018. május 24.

Mire vonatkozik ez a tájékoztató?

Ez a tájékoztató az Ön személyes adatainak az Ön szponzora és szponzorai általi kezelésére vonatkozik.

A jelen tájékoztatóban az egyéni vállalkozásra, illetve a többes szám első személyű hivatkozások (“mi”, stb.) Kulcsárné Siklaky Katalin független Oriflame direktor)  (székhely: 1172 Budapest, Robogó utca 50-52 utca.) vonatkozik.

A jelen tájékoztatóban az Ön Szponzora kifejezés arra a Szponzorra vonatkozik, aki az Ön regisztrációjának folyamata során Önnek küldött visszaigazoló emailben megjelölésre került (azaz az a Szponzor, aki Önt a Szépségtanácsadóvá válása során szponzorálta), míg az Ön Szponzorai kifejezés az Ön Szponzorát, valamint a Szépségtanácsadói Hálózatban felette álló azon Szponzorokat együttesen jelöli, akik a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz. Az Ön Szponzoraira vonatkozó adatokat itt találja.

Az irányadó adatvédelmi rendelkezések (ideértve az Általános Adatvédelmi Rendeletet[1] (a továbbiakban: GDPR) alkalmazásában az egyéni vállalkozás, illetve az Ön Szponzorai külön-külön az Ön személyes adatai önálló adatkezelőinek minősülnek.

Mely személyes adatokra vonatkozik az adatgyűjtés?

A jelen tájékoztatóval összefüggésben az Ön következő személyes  adatai kerülnek gyűjtésre:

 1. Az Öntől gyűjtött személyes adatok: Attól függően, hogy Ön milyen módon tartja a kapcsolatot az Oriflame-mel, az egyéni vállalkozás , illetve az Ön Szponzora a következő adatokat gyűjti Öntől, amikor Ön kitölt egy űrlapot a weboldalon, elvégzi a szépségtanácsadói regisztrációt, hozzászól vagy a weboldal más közösségi média funkcióját igénybe veszi, vetélkedőben, promócióban vagy véleményfelmérésben vesz részt a weboldalon, vagy bármely más módon kommunikál a vállalkozással. Pl kapcsolatba lép vele.

 


[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete  (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Személyes adat Az adat megadása jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség, illetve a szerződés megkötéséhez szükséges feltétel? Az adatok megadása elmaradásának lehetséges következményei
Név*; Szerződéses kötelezettség Ha Ön nem adja meg ezt az adatot, nem tud Szépségtanácsadóként regisztrálni
születési idő;
postai cím*; jogszabályi kötelezettség Be kell vallanunk az Ön jövedelmét az adóhatóságnak, ezen adat hiányában nem tudunk e kötelezettségnek eleget tenni.
termék szállítási cím *; szerződéses kötelezettség Ha Ön nem adja meg ezt az adatot, nem tudjuk kiszállítani a megrendelését
email cím;
telefonszám és mobiltelefon-szám;
az Ön jelszava *; szerződéses kötelezettség A jelszó nélkül nem tudunk az Ön számára profilt létrehozni az on-line rendszerünkben, mivel az adatokat védelemmel kell ellátni.
személyi okmány típusa és száma;
az Ön Szponzorának neve és az ő szépségtanácsadói kódszáma;
adószám vállalkozások esetén *; Jogszabályi kötelezettség vállalkozások esetén Adóhatóság felé, ezen adat hiányában, nem tudunk e kötelezettségeinknek eleget tenni.
bankszámlaadatok *; és szerződéses kötelezettség a kifizetésben részesülő szépségtanácsadók esetén Mi kizárólag banki átutalás útján fizetünk a szépségtanácsadóink részére. A bankszámlaadatok nélkül nem tudunk fizetni az Ön részére.
útlevélszám (a nemzetközi konferenciákon résztvevő Szépségtanácsadók esetén) *. szerződéses kötelezettség konferenciákon résztvevő szépségtanácsadók esetén A nemzetközi konferenciák esetén országhatárokon keresztül kell utazni, és ezen adat nélkül az utazást nem tudjuk megszervezni.

A csillaggal (*) jelölt mezők kötelező jellegűek, ha Ön nem adja meg az adott személyes adatot, úgy a Társaság, illetve az Ön Szponzorai nem lesznek képesek a jelen tájékoztatóban alább meghatározott célok érdekében eljárni. 

 1. Az Önről gyűjtött személyes adatok:
 • A Társaság kezeli az Ön vásárlási előzményeivel, a Sikerterv szerinti szintjével, valamint a teljesítményével és toborzásával kapcsolatos adatokat, és azokat vagy azok egy részét megosztja az Ön Szponzoraival az ő hálózatuk igazgatásának elősegítése érdekében.
 • A Társaság a következő adatokat kezeli az Ön szépségtanácsadói regisztrációjával kapcsolatban:
  • egyedi szépségtanácsadói kódszám;
  • tagsági viszony kezdetének időpontja; és
  • a tagság évfordulójának időpontja.
   • Továbbá, az Oriflame weboldalának és bármely mobilalkalmazásának használatával kapcsolatban a Társaság automatikusan gyűjti a következő személyes adatokat:
  • technikai adatok, ideértve a számítógépnek az Internethez történő csatlakozása során használt Internet Protocol (IP) címet, a bejelentkezési információit, a böngészőjének típusát és verziószámát, valamint az eszköz operációs rendszerének/platformjának típusát.;
  • az Ön weboldalon tett látogatásával kapcsolatos adatok, ideértve a teljes felhasználói munkafolyamatot (Uniform Resource Locators (URL) clickstream) a weboldalra, a weboldalon, és a weboldalról történő navigálás teljes folyamán (beleértve a dátumot és időt), az Ön által keresett és megtekintett termékeket, az oldalak válaszidejét, letöltési hibákat, egyes oldalak megtekintési idejét, az oldalakkal folytatott interakciókkal (pl. görgetés, kattintás, egérmutató-föléhúzás (mouseover)) kapcsolatos információk, valamint az oldalról történő elnavigálás módját, továbbá az ügyfélszolgálatunk felhívása során használt telefonszámot; és
  • a Társaság által a weboldalon elhelyezett sütiken keresztül beszerzett adatokat – az ezekkel kapcsolatos további információkat ld. alább..Milyen módokon kerülnek felhasználásra az Ön személyes adatai és milyen jogi alapokon?A Társaság, illetőleg az Ön Szponzorai önálló adatkezelőként kezelik az Ön személyes adatait. Mindegyikük külön-külön a következő célok érdekében végzik az Ön személyes adatainak kezelését:
 • Jogi megfelelés: A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés biztosítása, valamint az egyéni vállalkozás jogainak és jogos üzleti érdekeinek védelme érdekében, ideértve többek között a jogi igényekkel, jogi megfeleléssel, vagy adózással kapcsolatos illetőleg vizsgálati célú felhasználását is(beleértve ezen információknak jogi eljárások vagy perek során történő megismerhetővé tételét).
 • Hozzájárulás: Az alábbiaktól függően, az egyéni vállalkozás közvetlen üzletszerzési anyagokat fog küldeni az Ön részére az Ön már korábban megvásároltakhoz hasonló termékeire és szolgáltatásaira, valamint az egyéni vállalkozás, kapcsolt vállalkozásai és gondosan megválogatott partnerei által kínált más termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan. Ennek elküldésére csak akkor kerül sor, ha ahhoz Ön a hozzájárulását adta az  egyéni vállalkozás részére a szépségtanácsadói regisztrációs eljárásának folyamán, vagy a weboldalon a regisztrációs fiókjába bejelentkezve (Szépségtanácsadói oldal), vagy, (ahol ez lehetséges), Ön megkapta a lehetőséget a letiltásra (opt-out). Önnek lehetősége van a közvetlen üzletszerzési üzenetek letiltására, a következő módokon: (i) az üzenetben magában található útbaigazítást lépéseit követve, (ii) a weboldalon a fiókja (Szépségtanácsadói oldal) marketing üzenetekre vonatkozó beállításának módosításával, vagy (iii) az egyéni vállalkozás, tehát Kulcsárné Siklaky Katalin részére a siklaky@t-online-hu címre küldött e-mail üzenet útján.
  Ki férhet hozzá a személyes adataimhoz és hol?

  1. Az egyéni vállalkozás, illetőleg az Ön Szponzorai megoszthatják az Ön személyes adatait:
   • hatóságokkal és más jogalkalmazó szervekkel, ha a fenti célok érdekében szükséges, vagy jogszabály előírja, továbbá ha a jogi érdekük védelme érdekében szükséges, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban;
   • harmadik személy szolgáltatókkal és a cégcsoport más tagvállalataival, akik az adatok feldolgozását végzik a Társaság vagy az Ön Szponzorainak nevében, a fenti célok érdekében. E szolgáltatók közé tartoznak többek között a megrendeléseket kiszállító (az EGT területén letelepedett) futárszolgálatok, (az EGT területén letelepedett) ügyfélszolgálatot működtető szolgáltatok, valamint (az EGT területén letelepedett) marketing szolgáltatók, stb.;
   • a Szponzorok egymás között (hangsúlyozandó, hogy ez csak az Ön Szponzora és a szépségtanácsadói hálózatban felette lévő szponzorvonalhoz tartozó Szponzorokat jelenti); és
 1. Az Ön Szponzorainak adatkezelése
  • Jogos érdek: a saját jogos érdekük érvényesítéséhez szükséges mértékben, különösen:
   • a Szépségtanácsadói Hálózat hatékony igazgatása érdekében (ideértve annak lehetővé tételét az Ön számára, hogy kapcsolatba lépjen más Szépségtanácsadókkal);
   • hogy válaszolhassanak az adott esetben Ön által küldött észrevételekre és panaszokra;
   • az Önnel való kapcsolattartás érdekében (ideértve az Ön részére információk szolgáltatását az Ön üzletmenetének elősegítése, és az Ön szépségtanácsadói találkozókra történő meghívása érdekében);
   • az Ön Szépségtanácsadók toborzásával kapcsolatos és értékesítési teljesítményének elemzése céljából (ideértve belső jelentések összeállítását is); és
   • hogy meghívhassák Önt tréningekre és a Szépségtanácsadói Hálózat találkozóira.
 • Jogi megfelelés: A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés biztosítása, valamint az Ön Szponzorai jogainak és jogos üzleti érdekeinek védelme érdekében, ideértve többek között a jogi igényekkel, jogi megfeleléssel, vagy adózással kapcsolatos illetőleg vizsgálati célú felhasználását is (beleértve ezen információknak jogi eljárások vagy perek során történő megismerhetővé tételét).

Milyen sütik kerülnek alkalmazásra a weboldalon?

A weboldalunk „sütiket” (cookies: olyan kisméretű file-ok, amelyek az Ön gépének merevlemezére mentődnek) használ annak érdekében, hogy megkülönböztesse Önt a Honlap egyéb használóitól.  Ezzel Ön a weboldal böngészése során kellemesebb élményben részesül, míg számunkra a sütik használata lehetővé teszi a weboldalunk fejlesztését. A sütiket tehát az információáramlás elemzése, a szolgáltatások, tartalmak és hirdetések személyre szabása, a promóciós tevékenységek hatékonyságának mérése, valamint a felhasználói bizalom és a biztonság erősítése érdekében használjuk.

Az Oriflame egyes szolgáltatásai csak sütik használatával vehetőek igénybe. A sütik általában a következő csoportok valamelyikébe tartoznak funkciójuk alapján:

 1. Feltétlenül szükséges sütik: Bizonyos sütik feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez. Pl. a sütik egy része arra szolgál, hogy azonosítani tudjuk a regisztrált felhasználókat, és hozzáférést tudjunk biztosítani számukra a weboldalhoz. Ha egy regisztrált felhasználó úgy dönt, hogy letiltja ezeket sütiket, akkor előfordulhat, hogy nem tud a weboldal tartalmához hozzáférni.
 2. Teljesítmény sütik: Bizonyos típusú sütik azt vizsgálják, hogy hogyan használják a felhasználók a weboldalt, valamint a weboldal teljesítményét mérik. Ezáltal magas szintű felhasználói élményt tudunk biztosítani az alkalmazások testre szabásával, valamint a technikai problémák azonnali észlelésével és kijavításával. A teljesítmény sütikkel pl. mérhető, hogy melyikek a lelátogatottabb oldalak, és meghatározható, hogy miért adnak bizonyos oldalak hibaüzeneteket.
 3. Funkcionalitás sütik: A funkcionalitás sütik segítségével emlékezni tudunk bizonyos felhasználói beállításokra, preferenciákra, és testre szabhatjuk a weboldalt /mobilalkalmazást továbbfejlesztett jellemzőkkel.
 4. Célcsoport-meghatározó reklám sütik: Arra is használhatunk sütiket, hogy a felhasználók érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket jelenítsünk meg számukra. Tájékoztatásul jelezzük, hogy harmadik személyek számára nem tesszük lehetővé a saját termékeik reklámozását a weboldalon / mobilalkalmazásban.
 5. Google Analytics: A Google Analytics-t annak érdekében használjuk, hogy megértsük, hogy a látogatók milyen módon használják a weboldalainkat és applikációinkat. Ez azt jelenti, hogy amikor Ön a weboldalunkat meglátogatja, vagy használja valamelyik mobil applikációnkat, az Ön böngészője automatikusan elküld bizonyos adatokat a Google részére. E körbe tartozik például az Ön által meglátogatott weboldal Internet-címe és az Ön IP címe. E linkre https://www.google.com/policies/privacy/partners/ kattintva találhat arra vonatkozó részletes információkat, hogy a Google milyen módon gyűjti és kezeli ezeket az adatokat.

Ha Ön nem akarja hogy a Google Analitics alkalmazásra kerüljön az Ön böngészőjében, úgy telepítheti a Google Analytics böngésző hozzávalót (add-on).  A Google Analytics-ről és a Google adatvédelmi irányelveiről további információt itt találhat.

A felhasználók bármikor visszautasíthatják a sütiket, amennyiben a web-böngészőjük lehetővé teszi, bár e lépés zavarhatja a weboldal használatát. részletes információ a sütik letiltásának módjáról itt található: (https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

További információ arról, hogy a vállalkozások milyen módon használják a sütiket, itt található (https://www.allaboutcookies.org/).

A jelen Tájékoztató módosítása

A jelen Adatkezelési tájékoztatót érintő bármilyen jövőbeni módosítást a honlapunkon közzétesszük, és a módosításról Önt – amennyiben erre lehetőség van – e-mailben vagy egyéb úton értesítjük.  A módosítások az Oriflame, illetve az egyéni vállalkozás székhelyén, illetőleg telephelyén is megismerhetők.

Hol találhatok további információt a személyes adataim kezelésével kapcsolatban?

A teljesebb kép érdekében ld. az Adatvédelmi Gyakran Feltett Kérdések mellékletet [https://hu.oriflame.com/customer-service/common-questions/other] a megőrzési időkkel, nemzetközi adattovábbítással, a kapcsolat-felvételi adatokkal és az Ön jogaival kapcsolatos részletes információkra vonatkozóan.

___________________________________

MELLÉKLET – GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

Milyen jogaim vannak a személyes adataimmal kapcsolatban? Ön kérheti a Társaságtól, illetve az Ön Szponzoraitól:

 1. az Ön személyes adatainak másolatát (bevett elektronikus formában, amennyiben Ön elektronikus úton küldi meg a kérelmét);
 2. a személyes adatainak helyesbítését (ha pontatlan, hiányos, vagy frissítésre szorul);
 3. a személyes adatainak kiadását adathordozás érdekében (azaz azok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását az Ön, illetve más adatkezelő részére);
 4. a személyes adatainak törlését; vagy
 5. az adatkezelés korlátozását (ilyen esetben az adatkezelés ideiglenesen abbamarad, azzal a kivétellel, hogy a személyes adatok rögzítése folytatódik).Önnek szintén joga van tiltakozni a jogos érdekünkre alapozott egyes adatkezelések, valamint közvetlen üzletszerzés érdekében folytatott adatkezelés ellen. Továbbá, ha a Társaság, illetve az Ön Szponzorai a hozzájárulását kérték valamely adatkezeléshez, úgy a hozzájárulását az alább részletezett módon vissza is vonhatja.E jogok egyes esetekben korlátozottak – például ha a Társaság, illetve az Ön Szponzorai igazolni tudják, hogy az Ön személyes adatainak kezelése jogi kötelezettségük. Bizonyos esetekben ez azt jelenti, hogy az Ön személyes adatai akkor is megőrzésre kerülnek, ha Ön a kezelésükre vonatkozó hozzájárulását visszavonta.Azokban az esetekben, amikor a Társaság, illetve az Ön Szponzorai jogi vagy szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében kérik Öntől személyes adatainak megadását, úgy ezen adatok megadása kötelező: ha Ön ennek nem tesz eleget, úgy a Társaság, illetve az Ön Szponzorai nem lesznek képesek az Önnel való szerződéses kapcsolat kezelésére vagy a rájuk vonatkozó kötelezettség teljesítésére. Feljebb megjelöltük a kötelezően megadandó adatokat és a megadás elmaradásának következményeit.

  A Társaság, illetve az Ön Szponzorai remélik, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi kérdésére megnyugtató választ tudnak adni. Ha Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele adódik, az alábbi módokon kapcsolatba tud lépni az adatkezelőkkel:

 1. A Társaság: A Társaság adatvédelmi tisztviselője a privacy@oriflame.com email-címen érhető el. Ön szintén írhat nekünk levelet a következő címre [info@oriflame.com]; és/vagy
 2. Az Ön Szponzora: az Ön részére általunk a szépségtanácsadói regisztráció folyamata során küldött visszaigazoló emailben megadott, illetőleg az Ön Szponzora által küldött üzenetekben megjelölt elérhetőségeken.Ha önnek megoldatlan problémája adódik, panaszt terjeszthet elő az adatvédelmi hatósághoz. A joghatósággal rendelkező adatvédelmi hatóság az Ön szokásos tartózkodási helye, munkavégzési helye vagy a GDPR feltételezett megsértésének helye szerinti tagállambeli felügyeleti hatóság.

  Milyen hosszan kezelik az adataimat?

  A Társaság és az Ön Szponzorai Önnek a Társasággal fennálló jogviszonyának időtartama alatt kezelik az Ön személyes adatait, valamint – amennyiben az engedélyezett – a jogviszony megszűnését követően mindaddig, amíg a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok teljesülése érdekében szükséges.A jogszabályok előírhatják, hogy bizonyos adatokat a Társaságnak, illetőleg az Ön Szponzorainak meghatározott ideig meg kell őrizniük. Más esetekben a Társaság, illetőleg az Ön Szponzorai az Önnel fennálló mindennemű kapcsolat megszűnését követően annak megfelelő hosszúságú időtartamra tartják meg az Ön adatait, ameddig a jogi érdekeik védelmében, illetve az üzleti igazgatási céljaik teljesülése érdekében szükséges.További információ a Társaság és az Ön Szponzorainak adatmegőrzési gyakorlatáról itt érhető el: [https://hu.oriflame.com/customer-service/common-questions/other ].

 1. Hova fogják küldeni a személyes adataimat?

A Társaságnak és az Ön Szponzorainak szándékában áll az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térség (EGT, amibe beletartozik az Európai Unió mind a 27 tagállama, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia) államain kívüli országba továbbítani (beleértve a tárolást is), ahol a védelem szintje esetlegesen nem éri el az EGT tagállamaiban biztosított szintet. Különösen, Indiába, Az Amerikai Egyesült Államokba vagy Svájcba.

Ilyen esetben, amennyiben az átvevő a Társaság cégcsoportjának tagvállalata vagy olyan országban működő kereskedő, amely nem tartozik az Európai Bizottság valamely megfelelőségi határozatának hatálya alá, a személyes adatok védelmét megfelelően biztosítják az Európai Bizottság által jóváhagyott (a GDPR 46. cikk (2) bekezdése alapján bevezetett) általános adatvédelmi kikötések. Ha Önnek kérdése van az általános adatvédelmi kikötésekkel kapcsolatban, vagy szeretne egy másolatot kérni belőlük, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Társaság adatvédelmi tisztviselőjével a privacy@oriflame.com címre írt e-mail üzenetben.